Till startsida
Webbkarta

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Välkommen till institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Inom institutionen ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildning på grund- och avancerad nivå inom disciplinerna omvårdnad, radiografi, vårdpedagogik, reproduktiv och perinatal hälsa samt  samt forskarutbildning i ämnet vårdvetenskap. Cirka 1500 studenter är inskrivna i dessa utbildningar som leder fram till kandidat-, magister-, master- och doktorsexamen. Den forskning som bedrivs vid institutionen kan sammanfattas inom tre profilområden: symtom, hälsa och vård; omgivningens betydelse för hälsa och vård; lärande och ledarskap i vård och utbildning. 

Kalender

Fler händelser i kalendern

Centrum för personcentrerad vård

Ett unikt forskningscentrum med syfte att ge patienter större inflytande i vården.

Centrum för kultur och hälsa

Vi startar och stödjer olika former av forskning, utbildning och utvärdering på temat kultur och hälsa.

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta